Aanvraag omgevingsvergunning Hazepad 8 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BG 8
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hazepad 8 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • het verbouwen van de bestaande carport tot schuur en verlengen met een nieuwe carport op het perceel Hazepad 8, 7581 BG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.