Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 31 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PE 31
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gildehauserweg 31 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het slopen van een schuur met stormschade op het perceel Gildehauserweg 31, 7581 PE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.