Aanvraag omgevingsvergunning perceel Vosbultkamp 74, 7586 CS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CS 74
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Vosbultkamp 74, 7586 CS Overdinkel  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • herbouwen van een woning op het perceel Vosbultkamp 74, 7586 CS Overdinkel.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.