Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 135, 7586 WN Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BN 135
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 135, 7586 WN Overdinkel  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • het kappen van een boom nabij het perceel Hoofdstraat 135, 7586 BN Overdinkel.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.