Aanvraag omgevingsvergunning perceel Goormatenweg 19, 7586 RT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RT 19
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Goormatenweg 19, 7586 RT Overdinkel  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • veranderen van een raamkozijn aan de voorzijde van een woning op het perceel Goormatenweg 19, 7586 RT Overdinkel.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.