Aanvraag omgevingsvergunning perceel Foksweg 7, 7588 PM Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PM 7
Publicatiedatum
18-08-2015
 Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 2 eiken nabij het perceel Foksweg 7, 7588 PM Beuningen.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.