Aanvraag omgevingsvergunning perceel Dorpstraat 23, 7587 AB De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 23
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Dorpstraat 23, 7587 AB De Lutte  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • realiseren van een uitbouw op het perceel Dorpstraat 23, 7587 AB De Lutte.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.