Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan ‘t Algemeen Drum- en Trompetterkorps "De Tukkers”

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan ‘t Algemeen Drum- en Trompetterkorps "De Tukkers”  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • ‘t Algemeen Drum- en Trompetterkorps "De Tukkers” postbus 75, 7580 AB Losser voor het houden van de Christmas Fair op 12 en 13 december 2015 van 8.00 uur tot 22.00 uur op het terrein van Erve Kraesgenberg in Losser

Datum bekendmaking 12 november 2015.¹

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.