Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Loopgroep De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Loopgroep De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Loopgroep De Lutte, Zwaluwstraat 62, 7581 BM in De Lutte voor het houden van de 31e Snertloop waarbij er een ten wordt geplaatst op de parkeerplaats bij Erve Boerrigter en een route wordt gelopen door De Lutte op zondag 6 december 2015 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
    Datum bekendmaking 12 november 2015.¹

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.