Verleende stookontheffing op het perceel op het perceel Harinkweg 5b, 7587 NX De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NX 5 b
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op het perceel op het perceel Harinkweg 5b, 7587 NX De Lutte  Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Beschrijving

  • Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2016, 2017 en 2018 voor het volgende perceel gelegen aan de Harinkweg 5b, 7587 NX de Lutte, sectie G, nummer 2415.

Procedure

 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.