Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de 31e Snertloop in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de 31e Snertloop in De Lutte Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg is afgesloten met uitzondering van bestemmingsverkeer:

Beschrijving

  • In verband met het organiseren van de 31e Snertloop, op zondag 6 december 2015 van 10.00 uur tot 13.00 uur:
    De Boerrigterstraat
  • Tevens een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de volgende wegen
    Plechelmusstraat, tussen Bentheimerstraat en Boerrigterstraat;

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.