Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RG 8
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-           het bouwen van een woning met inwoning op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.