Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 151
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-        het bouwen van een tweede woning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, 7587 PJ De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.