Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CM 21
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-        het kappen van een boom op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.