Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

-        het kappen van 21 bomen op het perceel Bentheimerstraat 18, 7587 NH De Lutte.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.