Verleende vergunning Apv voor een kledingsinzamelingsactie in 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-03-2015
Einddatum
13-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor een kledingsinzamelingsactie in 2016 Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan Stichting Leger des Heils ReShare voor het houden van een kledinginzamelingsactie gedurende één week in het laatste kwartaal van 2016. Datum bekendmaking 3 maart 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.