Verleende stookontheffing Goormatenweg 45 in Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RV 45
Publicatiedatum
18-03-2015
Einddatum
13-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Goormatenweg 45 in Overdinkel Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.  

Beschrijving

  • Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 voor de volgende percelen gelegen aan de:
    • Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel. Datum bekendmaking  10 maart 2015.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.