Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 30 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PP 30
Publicatiedatum
18-03-2015
Einddatum
13-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 30 in Glane Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Kappen van 12 eiken op het perceel Kremersveenweg 30, 7585 PP Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.