Verleende vergunning Apv voor twee kansspelautomaten bij horecabedrijf Dennenlust

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor twee kansspelautomaten bij horecabedrijf Dennenlust Gelet op het bepaalde in de artikelen 30b t/m 30f van de Wet op de kansspelen en het bepaalde in het Speelautomatenbesluit 1999 is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecabedrijf Dennenlust V.O.F., Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Datum bekendmaking 10 februari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.