Verleende stookontheffing Belvedereweg in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser D 5062
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2015, 2016 en 2017 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Belvedereweg, kadastraal bekend Gemeente Losser, sectie D, nummer 5062.

Datum bekendmaking 11 februari 2014.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.