Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik op grond van artikel 8a.51 voor Dutch Drone Company B.V.

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel. aan: 

Beschrijving

  • Dutch Drone Company B.V. Honderdland 131, 2676 LT Maasdijk in de periode van 3 februari 2015 tot 31 december 2015.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.