Aanvraag omgevingsvergunning Rotermansweg 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RZ 4
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Rotermansweg 4 in Overdinkel Aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Onderhoud van houtwallen op het perceel Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.