Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 103 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PM 103
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Enschedesestraat 103 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Ontheffing bestemmingsplan voor het overschrijden van het aantal m² aan bijgebouwen op het perceel Enschedesestraat 103, 7582 PM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.