Aanvraag omgevingsvergunning Bernard Leurinkstraat 32 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AP 32
Publicatiedatum
18-02-2015
Einddatum
15-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bernard Leurinkstraat 32 in Losser Aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Kappen van een boom op het perceel Bernard Leurinkstraat 32, 7581 AP Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.