Verleende vergunning Apv voor een paarden en pony buitenconcours 14, 17, 18, 19, 20 en 21 juni 2015 in Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7588PG 9
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor een paarden en pony buitenconcours 14, 17, 18, 19, 20 en 21 juni 2015 in Beuningen Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

 • Aan Rijvereniging en ponyclub Berg en Dalruiters voor het houden van een paarden en pony buitenconcours op het terrein bij de kruising Mensmanweg/ Punthuizerweg in Beuningen op:
  • zondag 14 juni 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
  • woensdag 17 juni 2015 van 18.00 uur tot 21.00 uur;
  • donderdag 18 juni 2015 van 14.00 uur tot 21.00 uur;
  • vrijdag 19 juni 2015 van 16.00 uur tot 21.00 uur;
  • zaterdag 20 juni 2015 van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • zondag 21 juni 2015 van 9.00 uur tot 17.00 uur .

Datum bekendmaking 10 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.