Verleende vergunning Apv tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte op 27, 28 en 29 juni 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte op 27, 28 en 29 juni 2015 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan stichting De Hellehond voor het houden van het dorpsfeest ‘Hellehondsdagen’ op:
    • 27 juni 2015 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
    • 28 juni 2015 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
    • 29 juni 2015 van 10.00 tot 21.00 uur in het centrum van De Lutte.

Datum bekendmaking 8 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.