Verleende vergunning Apv Schuttersfeest in Overdinkel 26, 27 en 28 juni 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10 A
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv Schuttersfeest in Overdinkel 26, 27 en 28 juni 2015 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan Schuttersvereniging Overdinkel voor het houden van het Schuttersfeest op 26, 27 en 28 juni 2015 van 12.00 uur tot 01.00 uur op het terrein aan de Welpeloweg 10A in Overdinkel.

Datum bekendmaking 5 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.