Verleende ontheffing op grond van Drank- en Horecawet aan Stichting OVO tijdens het Euregiofeest in Overdinkel 3, 4 en 5 juli 2015

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van Drank- en Horecawet aan Stichting OVO tijdens het Euregiofeest in Overdinkel 3, 4 en 5 juli 2015 Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan Stichting OVO voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest in de Hoofdstraat in Overdinkel op:
    • vrijdag 3 juli 2015 van 16.00 uur tot 1.00 uur;
    • zaterdag 4 juli 2015 van 11.00 uur tot 1.00 uur;
    • zondag 5 juli 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 10 juni 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.