Aanvraag omgevingsvergunning Waterradmolen 31 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SJ 31
Publicatiedatum
15-06-2015
Einddatum
10-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Waterradmolen 31 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Realiseren van een aanbouw op het perceel Waterradmolen 31 , 7587 SJ De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.