Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 71 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 71
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 71 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woonhuis met berging op het perceel Hogeboekelweg 71, 7582 PG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.