Verleende vergunning Apv voor het houden van een kansspel tijdens het Bruegheliaans Festijn

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-07-2015
Einddatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van een kansspel tijdens het Bruegheliaans Festijn Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging De Martinikerlkes voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn 2015 op 16 augustus 2015.

Datum bekendmaking: 2 juli 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.