Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor Tuincentrum Wolters, Hoofdstraat 275 in Overdinkel

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586BS 275
Publicatiedatum
15-07-2015
Einddatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor Tuincentrum Wolters, Hoofdstraat 275 in Overdinkel Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door: 

Beschrijving

  • Tuincentrum Wolters, Hoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.