Aanvraag omgevingsvergunning Foksweg 2 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PM 2
Publicatiedatum
15-07-2015
Einddatum
09-09-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het uitbreiden van een woning op het perceel Foksweg 2, 7588 PM Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.