Aanvraag omgevingsvergunning Buckhorst 14 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-07-2015
Einddatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Buckhorst 14 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning op het perceel Buckhorst 14, 7581 WG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.