Verleende vergunning op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser voor innemen standplaats op parkeerplaats de Fakkel in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 25
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser voor innemen standplaats op parkeerplaats de Fakkel in Losser  

Beschrijving

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

  • Bevolkingsonderzoek Oost, Postbus 2107, 7420 AC Deventer om vergunning voor het innemen van een standplaats op de openbare weg met een onderzoek bus  van 16 februari 2016 tot 17 april 2016 op de parkeerplaats van sporthal de Fakkel in Losser. 

Datum bekendmaking 7 september 2015.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure