Tijdelijke verkeersmaatregelen ivm St. Gerardus Majella bedevaart op zondag 18 oktober 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 194
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen ivm St. Gerardus Majella bedevaart op zondag 18 oktober 2015  

Beschrijving

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer:

  • In verband met de St. Gerardus Majella bedevaart op zondag 18 oktober 2015 van 8.00 uur tot 15.00 uur voor de Hoofdstraat, gelegen tussen de Kerkhofweg en de Willem Gamestraat te Overdinkel

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure