Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen vispassage op landgoed Singraven

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PP
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen vispassage op landgoed Singraven  

Beschrijving

AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING  INGEDIEND VOOR HET:

  • aanleggen van een vispassage op Landgoed Singraven kadastraal bekend als LSR00 sectie: A nummer: 3039;

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure