Aanvraag omgevingsvergunning perceel Bentheimersdijk 8 te Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PH 8
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Bentheimersdijk 8 te Beuningen  

Beschrijving

Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

  • uitbreiden van een woning met inwoning op het perceel Bentheimerdijk 8, 7588 PH Beuningen;

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure