Aanvraag omgevingsvergunning kappen van 4 bomen perceel Tulpstraat 61 te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TM 61
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning kappen van 4 bomen perceel Tulpstraat 61 te Losser  

Beschrijving

Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

  • het kappen van 4 bomen op het perceel Tulpstraat 61, 7581 TM Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure