Aanvraag om omgevingsvergunning perceel Waterradmolen 29 te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SJ 29
Publicatiedatum
17-09-2015
Einddatum
12-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning perceel Waterradmolen 29 te De Lutte  

Beschrijving

Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

  • bouwen van een woning op het perceel Waterradmolen 29, 7587 SJ De Lutte;

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure