verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan Café ‘t Raedthuys, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 57
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan Café ‘t Raedthuys, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café ‘t Raedthuys, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK in Losser voor het organiseren van het evenement ‘Bokk’n Bloaz’n’ op zondag 11 oktober 2015 van 13.00 uur tot 22.00 uur bij café ’t Raedthuys en bijbehorende tent in Losser.
    Datum bekendmaking 7 oktober 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.