Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet;

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  •  Aan Mevrouw J.J. Riesewijk-Turan voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het carnaval in Losser op 6 februari 2016 van 12.00 tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 1 oktober 2015

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.