Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Veldovenweg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PP 73
Publicatiedatum
13-10-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Veldovenweg Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 14 oktober 2015 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiĆ«le herziening Veldovenweg.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verleggen van de Veldovenweg. De vervangende weg  komt te liggen langs de zuid-westelijk van de huidige weg aanwezige bosrand. Het dwarsprofiel en inrichting van de weg zijn het zelfde als de bestaande weg.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 24 november 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 13 oktober 2015

Bijlagen