Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Havezatensingel 124, 7581 WJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WJ 124
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Havezatensingel 124, 7581 WJ Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • realiseren van een aanbouw op het perceel Havezatensingel 124, 7581 WJ Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.