Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Glanerbrugstraat 14, 7585 PL Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PL 14
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Glanerbrugstraat 14, 7585 PL Glane  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het

Beschrijving

  •  bouwen van een bijenstal op het perceel Glanerbrugstraat 14, 7585 PL Glane;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.