Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Dr. Ariënsstraat 99, 7586 EP Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586EP 99
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Dr. Ariënsstraat 99, 7586 EP Overdinkel ¬†Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  •  kappen van een boom op het perceel Dr Ariënsstraat 99, 7586 EP Overdinkel;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.