Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 52, 7587 NJ De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 52
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Bentheimerstraat 52, 7587 NJ De Lutte  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  •       bouwen van een woning op het perceel Bentheimerstraat 52, 7587 NJ De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.