Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel aan de Hoge Lutterweg, kadastraal bekend als LSR00 sectie D nummer 5025

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 5025
Publicatiedatum
14-10-2015
 Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • wijzigen van het gebruik van een gebouw tot woonfunctie op een perceel aan de Hoge Lutterweg Kadastraal bekend als LSR00 sectie: D nummer 5025.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.