Kennisgeving mobiel puinbreken Lutterstraat 4 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 7581BV 4
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Lutterstraat 4 in Losser Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: 

Beschrijving

 • Hein Heun Milieu bv, Binnenhaven 141, 7547 BG Enschede
  • Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
  • Periode: 12 januari 2015 t/m 30 januari 2015
  • Verwachte hoeveelheid: 4.000 ton
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
  • Geluid (bronvermogen): 118

Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 4,2

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377439.