Besluit omgevingsrecht Tiekenveenweg 17 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586SB 17
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Tiekenveenweg 17 in Overdinkel Besluit omgevingsrecht voor het: 

Beschrijving

  • uitbreiden van een kapschuur op het perceel Tiekenveenweg 17, 7586 SB Overdinkel.

Datum bekendmaking 17 december 2014.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.